Home / Hoang Do Viet (page 11)

Hoang Do Viet

Tớ thích thể thao, văn thơ, ghét IT như quỷ ý ......

BitcoinTalk: Tình báo Mỹ đang giám sát Bitcoin?

Tình báo Mỹ giám sát bitcoin

Tuhocmang.com – BitcoinTalk – Tình báo Mỹ đang giám sát Bitcoin? Tại sao Tình báo Mỹ muốn giám sát bitcoin ? Hàng trăm chuyên gia Mỹ tại Cơ quan quốc phòng và Cơ quan tình báo đang tìm hiểu tại sao đồng tiền điện tử như Bitcoin lại có thể vượt mặt …

Read More »