Home / Chuyên đề tự học

Chuyên đề tự học

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler Mời các bạn tham khảo: Cách kết nối ESX vào San ảo Openfiler Lab kết nối Vsphere với NFS Openfiler (vào Tab Share trong Openfiler để xem đường dẫn của folder share làm NAS). Ôn lại Vsphere sử dụng storage …

Read More »

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler. Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo trước khi đọc bài này. Ghi chú về Openfiler: Openfiler có service ISCSI Initiator => nó có thể câu vào Storage khác để lấy LUN. Nếu có LUN mà …

Read More »