Home / Chuyên đề tự học / Cloud computing (page 4)

Cloud computing

Quản lý Hyper-V 2012R2: Phần 2

Tuhocmang – Hyper-V 2012R2. Bài này mình sẽ trình bày tiếp tục các tùy chỉnh trong Hyper-V Settings. Mời các bạn đọc lại phần 1 Quản lý Hyper-V 2012R2   Physical GPUs (Physical Graphic Processing Units): Thực tế thì các server vật lý thường không được trang bị chíp xử …

Read More »