Home / Chuyên đề tự học / Cloud computing / Vmware / Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

Add license cho Vcenter

Về Home -> Administration -> Licensing

5

 

 

6-png-sau-khi-chinh-sua

 

Key Vmware:  dãy số gồm 25 kí tự. Không phải cứ 1 license là 1 key, mà dung chung 1 key duy nhất. Key được mã hóa : các tính năng , số license v.v..

Dung lậu thì search Key generate Vcenter

Ghi chú:

Các vấn đề về license Vmware Vsphere

License Vcenter:  (search từ khóa vsphere edition)

http://www.vmware.com/products/vsphere/compare

http://www.vmware.com/products/vsphere/pricing

 

Disable warning Vsphere

http://www.virtualizationadmin.com/blogs/lowe/news/disable-console-warnings-in-vsphere-5vcenter-5-224.html

About Hoang Do Viet

Check Also

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 2

Tuhocmang.com – VMware Vsphere –  Network trong ảo hóa vmware phần 2 Ôn lại Network trong …

Virtual Switch VMware

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware

Tuhocmang – Vmware – Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware (Phần 1) Network Trước ảo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *