Home / Chuyên đề tự học / Cloud computing / Hyper-V / Cài đặt Hyper-V 2012R2

Cài đặt Hyper-V 2012R2

Tuhocmang – Để cài đặt HYperV thì CPU phải hỗ trợ công nghệ ảo hóa (Intel-VT hoặc AMD-V)

Để kiểm tra CPU có hỗ trợ hay không các bạn vào đây để tham khảo bài viết.

Yêu cầu phần cứng tối thiểu của Hyper-V 2012R2

CPU: 1.4 Ghz 64 bit

RAM: 512

Ổ cứng: 32G

Mở Server manager, chọn  Add roles and features

cai dat hyper-v server 2012r2 1

 

Trong giao diện Add roles and features bấm Next 3 lần , check vào Hyper-V, Nó sẽ hiện bảng yêu cầu cài các tính năng liên quan , bấm Add Features

cai dat hyper-v server 2012r2 2

Select featuresbấm Next

 

cai dat hyper-v server 2012r2 3

 

Bảng giới thiệu , bấm Next

cai dat hyper-v server 2012r2 4

 

Create Virtual Switches, chọn card mạng thật để nó tạo ra switch ảo giúp cho máy ảo có thể kết nối tới mạng vật lý, có thể tạo sau khi cài đặt , không nhất thiết là phải cài ngay lúc này ta bấm Next

cai dat hyper-v server 2012r2 5

 

Virtual Machine Migration, chức năng này sẽ được đề cập ở phần sau, bấm Next

cai dat hyper-v server 2012r2 6

 

Default Stores, chọn nơi lưu trữ các file liên quan đến máy ảo (ổ cứng, các file cấu hình ) , đường dẫn này có thể được thay đổi trong giao dien Hyper-V Manager ), để mặc định rồi bấm Next

cai dat hyper-v server 2012r2 7

 

Check vào Restart để nếu sau khi cài Role,nếu hệ thống yêu cầu restart thì sẽ tự động restart, không hỏi lại, bấm install

cai dat hyper-v server 2012r2 8

 

 

cai dat hyper-v server 2012r2 9

 

Sau khi cài xong thì hệ thống sẽ restart ( lý do restart đã được đề cập ở bài trước trước).

Bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn Quản lý Hyper-V 2012R2

About Hoang Do Viet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *