Hyper-V

Hyper-V Tìm hiểu về Hypervisor

Hypervisor là 1 ứng dụng  phần mềm chịu trách nhiệm chạy nhiều máy ảo trên 1 hệ thống . Nó chịu trách nhiệm tạo, duy trì, truy cập hệ thống  . Có loại hypervisor  thì chạy trên hệ điều hành (HDH), có hypervisor thì chạy bên dưới HDH và trực …

Read More »

Tổng quan về ảo hóa

Thời gian gần đây, giải pháp ảo hóa đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống mạng (doanh nghiệp, Datacenter v.v). Vậy ảo hóa có lợi như thế nào ?? Ta cùng điểm lại những thách thức của môi trường mạng truyền thống: + Không gian: hệ thống lớn …

Read More »