Home / Chuyên đề tự học / Kiến trúc Hyper-V – Phần 2

Kiến trúc Hyper-V – Phần 2

Tuhocmang – Ở phần 1 , các bạn đã được tìm hiểu về các thành phần chính cấu thành nên Hyper-V. Hôm nay, mình xin trình bày phần 2 của Kiến Trúc Hyper-V

Như chúng ta đã biết, Intergrated Services giúp tăng hiệu suất của máy ảo, truy suất tài nguyên tốt hơn.

Ngoài ra, IS còn cung cấp thêm cho máy ảo các tính năng sau:

Operating system shutdown Service: Nếu có tính năng này thì sẽ dùng được tính năng Shut Down của máy ảo.

(Nếu không check vào tính  năng trên thì Connect vào máy ảo rồi tắt như bình thường).

Tính năng shutdown của IS
Tính năng shutdown của IS

 

Time Synchronization Service: Giúp đồng bộ thời gian giữa Host và máy ảo.

Data Exchange Service: cung cấp cách để thiết lập, xóa, liệt kê các thông tin cụ thể về máy ảo và cấu hính HDH của máy ảo..Một số thông tin bao gồm: kiến trúc vi xử lý (AMD, Intel), phiên bản của HDH máy ảo ……

Heartbeat service: giúp phân vùng cha có thể theo dõi trạng thái của HDH trong phân vùng con. Phân vùng sẽ gửi các yêu cầu heartbeat (heartbeat request) và máy ảo sẽ gửi lại thông tin cho phân vùng cha 2 giây 1 lần. Phân vùng cha sẽ ghi lai log khi không nhận được tín hiệu từ phân vùng con trong khoảng thời gian xác định.

Tính năng Heartbeat của IS - Hiện tại máy ảo đang ở trạng thái OK
Tính năng Heartbeat của IS – Hiện tại máy ảo đang ở trạng thái OK

 

Backup  (volume checkpoint): khi chúng ta sao lưu dữ liệu và sử dụng dịch vụ VSS (volume shadow copy service) ,Nếu không enable dịch vụ này, máy ảo sẽ bị tắt khi quá trình backup VSS diễn ra (xem lại bài WIndows Server Backup để tìm hiểu về VSS).

GuestService : là tính năng xuất hiện từ phiên bản  2012R2, giúp admin có thể copy file đến 1 máy ảo đang chạy mà không cần có kết nối (phải kết hợp với lệnh Copy-VMFile trong windows powershell).

6 IS Services (Guest, Exchange, Shutdown, Heartbeat, Time, Backup)
6 IS Services (Guest, Exchange, Shutdown, Heartbeat, Time, Backup)

 

Giao diện cấu hình các tính năng của IS
Giao diện cấu hình các tính năng của IS

 

Tóm tắt quá trình truy suất tài nguyên của máy ảo :

Khi không cài đặt Intergration Services:

Tất nhiên , lúc này không có sự tồn tại của VSC , VMBus. Phân vùng con gửi yêu cầu đến Hypervisor. Sau đó Hypervisor chuyển tiếp yêu cầu đến Ngăn xếp ảo hóa rồi đến VSP cuối cùng tới phần cứng máy chủ . Quá trình này tốn cực nhiều tài nguyên do phải tạo Context Switch(context switch xuất hiện khi 1 tiến trình thực hiện ở User Mode sau đó bắt đầu thực hiện ở Kernel mode )

Đây là quá trình ghi dữ liệu xuống đĩa cứng,quá trình này lập lại hàng trăm lần khi ghi 10kb dữ liệu ,nếu dữ liệu lớn thì rất lâu
Đây là quá trình ghi dữ liệu xuống đĩa cứng,quá trình này lập lại hàng trăm lần khi ghi 10kb dữ liệu ,nếu dữ liệu lớn thì rất lâu

Khi đã cài đặt Intergration Services:

Ngăn xếp ảo hóa chạy trong phân vùng cha ,sừ dụng Device Drivers trong phân vùng cha để truy cập trực tiếp đến phần cứng máy chủ. Phân vùng con không thể truy cập phần cứng 1 cách trực tiếp,  những yêu cầu truy cập thiết bị từ phân vùng con sẽ được chuyển đến VSC , VSC sẽ chuyển tiếp các yêu cầu này (request) đến VSP thông qua VM Bus . VSP sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến phần cứng .

Quá trình ghi dữ liệu xuống đĩa , do VMBus là kernel-Mode Driver nên không cần Context Switch
Quá trình ghi dữ liệu xuống đĩa , do VMBus là kernel-Mode Driver nên không cần Context Switch

 

Ở phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Hyper-V Server 2012R2.

About Hoang Do Viet

Check Also

Tìm hiểu về Wireless Cloud Controller- Phần 2

Tự Học Mạng – Tìm hiểu về Wireless Cloud Controller– Phần 2 Ở phần 1, chúng …

Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột khi phân quyền

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *