Linux

Cách cài ldap server trên ubuntu

Tuhocmang – Chuyên đề tự học – Linux – Cách cài ldap server trên ubuntu Cài đặt OpenLDAP Chuẩn bị Ubuntu Server 14.04 Update Repo sudo apt-get update && apt-get upgrade -y Cài đặt OpenLDAP sudo apt-get install -y slapd ldap-utils ở bước cài đặt này OpenLDAP Sẽ hỏi password …

Read More »

Router Hack – Làm Sao Để hack ADSL router Bằng NMAP

Asynchronous digital subscriber line (DSL hoặc ADSL) modem là thiết bị dùng để kết nối một máy tính hoặc router đến một đường dây điện thoại, cung cấp các dịch vụ đường thuê bao số để kết nối tới Internet, mà thường được gọi là DSL hoặc ADSL băng thông …

Read More »

How to disable IPv6 in kali Linux 2.0

Internet Protocol version 6 (IPv6) is the most recent version of the Internet Protocol (IP), the communications protocol that provides an identification and location system for computers on networks and routes traffic across the Internet. IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force (IETF) to deal with the long-anticipated …

Read More »

Tổng hợp các lệnh chỉnh giờ trên Centos

Tuhocmang – Centos – Tổng hợp các lệnh chỉnh giờ trên Centos. Xem ngày trên Centos #date Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh): # ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime Đồng bộ giờ về NTP server Viet Nam (ICT) # ntpdate vn.pool.ntp.org  (Muốn đồng bộ chính xác  phải set timezone thành GMT+7 …

Read More »