Home / Chuyên đề tự học / Linux / Cách cài ldap server trên ubuntu

Cách cài ldap server trên ubuntu

Tuhocmang – Chuyên đề tự học – LinuxCách cài ldap server trên ubuntu

Cài đặt OpenLDAP

 • Chuẩn bị
  • Ubuntu Server 14.04
 • Update Repo

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y

 • Cài đặt OpenLDAP

sudo apt-get install -y slapd ldap-utils

 • ở bước cài đặt này OpenLDAP Sẽ hỏi password admin của LDAP Server. Ta có thể bỏ qua hoặc nhập vào
 • Sau khi cài đặt xong ta cấu hình lại LDAP

sudo dpkg-reconfigure slapd

 • Chọn No

 • Nhập vào domain

 • Nhập vào Tên tổ chức

 • Nhập admin password

 • Nhập admin password confirm

 • Chọn HDB

 • Chọn Yes

 • Chọn Yes

 • Chọn No

 • Sau khi xong ta có thể dùng lệnh slapcat để kiểm tra lại các thông tin

 • Tạo OU People chứa các user và OU Groups chứa các nhóm
 • Sử dụng file ldif có nội dung như sau
 • Lưu với tên base.ldif
 • Add vào LDAP Server

ldapadd -x -D cn=admin,dc=vnpt,dc=vn -W -f base.ldif

 • Nhập password Admin

Cấu hình chặn anon user query LDAP Server

 • Tạo một file ldif có nội dung như sau

vi /usr/share/slapd/ldap_disable_bind_anon.ldif

 • Add vào LDAP Server

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /usr/share/slapd/ldap_disable_bind_anon.ldif

 

Tham khảo: SaPhi

About Hoang Do Viet

Check Also

Tư học LPI 1, 2: Bài 11 DHCP

Tuhocmang.com – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một dịch vụ hữu ích trong việc quản …

Tư học LPI 1, 2: Bài 10 Cấu hình mạng

Tuhocmang.com – Bài này sẽ giới thiệu 1 số thao tác cơ bản cấu hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *