Home / Chuyên đề tự học / Linux / Tư học LPI 1, 2: Bài 13 DNS Phần 1 (Centos 7)

Tư học LPI 1, 2: Bài 13 DNS Phần 1 (Centos 7)

Tuhocmang.com – DNS (Domain Name System) là một dịch vụ tiện ích trong việc phân giải tên miền thành IP và ngược lại.

1/ Giới thiệu DNS

Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng máy tinh nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này rất là khó khăn. MỖi máy tính ngoài địa chỉ IP ra còn có một cái tên (computer name). Việc nhớ những cái tên này dù sao cũng dễ dàng hơn địa chỉ IP, vì thế người ta nghĩ ra các ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.

Ban đầu, người ta dùng tập tin hosts để lưu thông tin ánh xạ tên máy thành địa chỉ IP, nhưng do có nhiều khuyết điểm với quy mô mạng lớn như xung đột tên, không đảm bảo tính toàn vẹn… Nên dịch vụ DNS ra đời để khắc phục những nhược điểm đó.

Hiện tài trên các máy chủ vẫn còn sử dụng tập tin hosts ( /etc/hosts).

Dịch vụ DNS hoạt động theo mô hình Client – Server. Server gọi là máy chủ phục vụ  tên nameserver, còn Client là trình phân giải tên resolver. Nameserver chứa các thông tin CSDL của DNS. còn resolver đơn giản chỉ là các hám thư viện dùng để tạo query và gửi chứng đên name server.

DNS là 1 CSDL phân tán, cho chép người quản trị quản lý dữ liệu nội bộ thuộc phạm vi của họ, đồng thời dữ liệu này cũng dễ dàng truy cập được trên toàn hệ thống mạng theo mô hình Client – Server. Một hostname trong domain là sự kết hợp giữa những từ phân các nhau bởi dấu chấm. Ví dụ hostname là thm1.tuhocmang.com, trong đó server là hostname và tuhocmang.com là domain name.

DNS được tổ chức theo dạng cây đảo ngược, đứng đầu là root.

dns1

2/ Cách hoạt động DNS

dns12

Client sẽ gửi yêu cầu cần phân giải địa chỉ IP của máy tính có tên girigiri.gbrmpa.gov.au đến name server cục bộ.

Khi nhận yêu cầu từ resolver, Name server cục bộ sẽ phân tích tên này và xét xem tên miền này có do mình quản lý hay không. Nếu như tên miền do server cục bộ quản lý, nó sẽ trả lời địa chỉ IP của tên máy đó ngay cho resolver.

Ngược lại, server cục bộ sẽ truy vấn đến một Root Name Server gần nhất mà nó biết được. Root Name Server sẽ trả lời địa chỉ IP của Name Server quản lý miền au.

Máy chủ name server cục bộ lại hỏi tiếp name server quản lý miền au và được tham chiếu đến máy chủ quản lý miễn gov.au.

Máy chủ quản lý gov.au chỉ dẫn máy name server cục bộ tham chiếu đến máy chủ quản lý miễn gbrmpa.gov.au.

Cuối cùng máy name server cục bộ truy vấn máy chủ quản lý miền gbrmpa.gov.au và nhận được cấu trả lời.

Có loại truy vấn có thể ở 2 dạng:

Truy vấn đề quy (recursive query)

dns2

Truy vấn tuần tự (Iterative query)

dns3

About ctv2

Check Also

Tư học LPI 1, 2: Bài 11 DHCP

Tuhocmang.com – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một dịch vụ hữu ích trong việc quản …

Tư học LPI 1, 2: Bài 10 Cấu hình mạng

Tuhocmang.com – Bài này sẽ giới thiệu 1 số thao tác cơ bản cấu hình …

One comment

  1. thêm bài nữa AD ơi ! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *