Home / Chuyên đề tự học / Mail Exchange / Exchange Server 2013: Bài 6 Các thành phần trong exchange và các yêu cầu khi cài đặt exchange 2013

Exchange Server 2013: Bài 6 Các thành phần trong exchange và các yêu cầu khi cài đặt exchange 2013

Tuhocmang – Exchange Server 2013: Bài 6 Các thành phần trong exchange và các yêu cầu khi cài đặt exchange 2013.

Mời các bạn xem lại bài 5 để ôn lại kiến thức

Các yêu cầu khi cài đặt exchange 2013

Các Hệ điều hành Hỗ Trợ Exchange 2013

Windows Server 2012 Standard or Datacenter or newer

Windows Server 2008 R2 Standard with SP1

Windows Server 2008 R2 Enterprise with SP1

Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later

 

Các phần mềm yêu cầu

Microsoft .NET Framework 4.5

Windows Management Framework 3.0

Remote Server Administration Tools for AD DS

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0,
Core Runtime 64-bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64-bit

Microsoft Office 2013 Filter Pack 64-bit

 

Yêu cầu phần cứng (đủ điều kiện cài đặt)

Yêu cầu phần cứng cho Exchange Server 2013
Yêu cầu phần cứng cho Exchange Server 2013

Yêu cầu Active Directory

Yêu cầu cho Exchange Server 2013
Yêu cầu cho Exchange Server 2013

Các câu lệnh để chuẩn bị môi trường cho AD trước khi cài đặt Exchange

Các Thành phần (Role) trên Exchange

Exchange 2007, 2010 có 5 Role: Hub Transport, Client Access, Mailbox, Unified Messaging và Edge Transport

Exchange 2013 có 2 Server Role: Client Access và Mailbox

Client Access server role:

  • Hỗ trợ chứng thực
  • Proxy service: tiếp nhận các kết nối của client rồi chuyển hướng đến mailbox server role.
  • Hỗ trợ các giao thức kết nối (Http. Pop, Imap, SMTP)

Mailbox server role:

  • Mailbox and public-folder database
  • Transport services (trước là Hub server role nhưng qua 2013 thì là 1 service trong Mailbox)
  • Unified Messaging (trước là server role nhưng qua 2013 thì là 1 service trong Mailbox)

Exchange 2007, 2010 ngoài giao thức http, pop3, imap thì còn có giao thức trong môi trường Lan để cho outlook kết nối là MAPI RPC (RPC over IP)

Còn 2013: Trong mạng Lan hay ngoài Internet khi dùng outlook kết nối thì chỉ có RPC over HTTPS

Nhận Xét: Bỏ là hợp lý: các EX cũ vừa hỗ trợ RPC over IP trong Lan nhưng từ ngoài vào thì phải dùng RPC over HTTPS để kết nối (chạy RPC over IP không được). Nếu dùng desktop thì không sao nhưng laptop thì bắt buộc RPC over HTTPS. Cho nên dù có hỗ trợ RPC over IP nhưng đa số không xài.

Version Exchange Server 2013:

Standard: tối đa 5 mailbox database

Enterprise: tối đa 50 mailbox database

(mailbox tạo bao nhiêu không giới hạn, file mailbox database không giới hạn dung lượng. Nhưng tất cả mailbox lưu trong 1 file thì không tối ưu bằng lưu trong nhiều file)

Ngữ cảnh cài đặt

Có thể cài All in one hoặc tách thành 2 Client Access (làm HA) và 2 Mailbox (làm HA)

Hybrid : Khi chuyển hệ thống exchange Lan sang Exchange online thì phải có bước chuyển, đó là giai đoạn Hybrid

Upgrade và Migrate

Có thể triển khai trên môi trường ảo hóa.

Không dùng tính năng snashot trên máy ảo exchange. Nếu dùng thì phải snapshot tất cả , revert tất cả cùng 1 thời điểm.

Có thể sử dụng HA exchange cho máy ảo

Cấu hình máy ảo cũng phải tương đương khi triển khai trên server vật lý.

Lưu ý

Exchange 2013 không còn công cụ quản lý Exchange Management Console mà thay thế bằng Exchange Admin Center (web interface) như vậy dễ dàng cho việc giao quyền quản lý cho user khác.

 

About Hoang Do Viet

2 comments

  1. Sao bác không viết tiếp đi ạ ? Em hóng quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *