Home / Chuyên đề tự học / Other (page 2)

Other

Reset password Domain Administrator

Vào một ngày đẹp trời, tim ta sao nhãng vì ai đó thế là quên mất password administrator, hoặc người khác đã đổi password thì làm sao để lấy lại ?. Ta đành phải Reset password administrator. Để reset password thì phải dùng source cài windows ( USB hoặc đĩa …

Read More »

Rename Domain Controller Server 2012

Nếu chúng ta vì một lý do nào đó cần đổi tên máy Domain Controller ( DC). Ta không thể đổi theo cách thông thường là Change computer name được. Chúng ta phải làm theo các bước sau Bước 1: Ta thêm cái tên mà muốn đổi cho DC (add  …

Read More »