Home / Chuyên đề tự học / Other / Rename Domain Controller Server 2012

Rename Domain Controller Server 2012

Nếu chúng ta vì một lý do nào đó cần đổi tên máy Domain Controller ( DC). Ta không thể đổi theo cách thông thường là Change computer name được. Chúng ta phải làm theo các bước sau

Bước 1: Ta thêm cái tên mà muốn đổi cho DC (add  tên phụ cho DC)

rename DC 1
Tên DC cần đổi

Ta thấy tên cũ của DC, ta muốn đồi thành 2012may1

Để thêm tên ta vào run -> cmd : đánh lệnh sau:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /Add:2012may1.tuhocmang.local

Với: WIN-412J7A7CNG2 là tên cũ của DC

2012may1: tên mới của DC

rename DC 2
Add tên mới

Bước 2: Vào DNS thêm host: 2012may1 trỏ về máy DC

Run -> dnsmgmt.msc

rename DC 3

 

rename DC 4

 

Bước 3: Cập nhập host 2012may1 vào DNS Server

Run -> cmd -> ipconfig /registerdns

rename DC 5
registerdns

 

Sau đó ta dùng lệnh kiểm tra:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /Enumerate

Thấy DC đã có 2 tên

Tên chính (primary): WIN-412J7A7CNG2

Tên phụ (Alternate): 2012may1

rename DC 6
Liệt kê các tên của DC

 

Bước 4: Chuyển tên phụ thành tên chính

Dùng lệnh:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /MakePrimary:2012may1.tuhocmang.local

rename DC 7

 

Bước 5: Restart máy DC (shutdown –r –t 0)

Sau khi máy bật lên, ta  dùng lệnh: Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Enumerate

Kiểm tra thấy 2012may1 là Primary Name

rename DC 8

 

Bướ 6: Xóa tên phụ của DC

Dùng lệnh:  Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Remove: WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local

rename DC 9

Kiểm tra

Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Enumerate

rename DC 10

 

 

rename DC 11
Rename thành công

 

 Lưu ý: những DC có cài Certificate Authority không thể rename, phải gỡ CA ra trước

 

About Hoang Do Viet

Check Also

Reset password Domain Administrator

Vào một ngày đẹp trời, tim ta sao nhãng vì ai đó thế là quên …

Tìm hiểu về Security Identifier (SID) và cách xóa

Ta rất hay gặp thuật ngữ SID khi làm việc, vậy ý nghĩa và chức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *