Home / Chuyên đề tự học / Other / Rename Domain Controller Server 2012

Rename Domain Controller Server 2012

Nếu chúng ta vì một lý do nào đó cần đổi tên máy Domain Controller ( DC). Ta không thể đổi theo cách thông thường là Change computer name được. Chúng ta phải làm theo các bước sau

Bước 1: Ta thêm cái tên mà muốn đổi cho DC (add  tên phụ cho DC)

rename DC 1
Tên DC cần đổi

Ta thấy tên cũ của DC, ta muốn đồi thành 2012may1

Để thêm tên ta vào run -> cmd : đánh lệnh sau:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /Add:2012may1.tuhocmang.local

Với: WIN-412J7A7CNG2 là tên cũ của DC

2012may1: tên mới của DC

rename DC 2
Add tên mới

Bước 2: Vào DNS thêm host: 2012may1 trỏ về máy DC

Run -> dnsmgmt.msc

rename DC 3

 

rename DC 4

 

Bước 3: Cập nhập host 2012may1 vào DNS Server

Run -> cmd -> ipconfig /registerdns

rename DC 5
registerdns

 

Sau đó ta dùng lệnh kiểm tra:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /Enumerate

Thấy DC đã có 2 tên

Tên chính (primary): WIN-412J7A7CNG2

Tên phụ (Alternate): 2012may1

rename DC 6
Liệt kê các tên của DC

 

Bước 4: Chuyển tên phụ thành tên chính

Dùng lệnh:

Netdom ComputerName WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local /MakePrimary:2012may1.tuhocmang.local

rename DC 7

 

Bước 5: Restart máy DC (shutdown –r –t 0)

Sau khi máy bật lên, ta  dùng lệnh: Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Enumerate

Kiểm tra thấy 2012may1 là Primary Name

rename DC 8

 

Bướ 6: Xóa tên phụ của DC

Dùng lệnh:  Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Remove: WIN-412J7A7CNG2.tuhocmang.local

rename DC 9

Kiểm tra

Netdom ComputerName 2012may1.tuhocmang.local /Enumerate

rename DC 10

 

 

rename DC 11
Rename thành công

 

 Lưu ý: những DC có cài Certificate Authority không thể rename, phải gỡ CA ra trước

 

About Hoang Do Viet

Tớ thích thể thao, văn thơ, ghét IT như quỷ ý ......

Check Also

Reset password Domain Administrator

Vào một ngày đẹp trời, tim ta sao nhãng vì ai đó thế là quên …

Tìm hiểu về Security Identifier (SID) và cách xóa

Ta rất hay gặp thuật ngữ SID khi làm việc, vậy ý nghĩa và chức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *