Home / Chuyên đề tự học (page 4)

Chuyên đề tự học

Vmware Vsphere: Tất cả các về đề về join Vcenter vào domain để chứng thực tập trung và phân quyền tập trung

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Tất cả các vấn đề vềJoin Vcenter vào domain để chứng thực tập trung  và phân quyền tập trung Các bạn xem lại bài trước  (chứng thực tập trung ESX – Join ESX vào domain tuhocmang.local) Khi đã có Vcenter, ta không cần lấy ESX join domain. …

Read More »

Windows Server: Delegating Administration for a Branch Office on Server 2012 R2

Windows Server: Delegating Administration for a Branch Office on Server 2012 R2 This article is lesson 5.  Lesson 4: http://tuhocmang.com/english/windows-server-system/window-server-how-to-install-additional-domain-controller-on-server-2012-r2.html Please check previous lesson first to understand clearly. Description:  LON-DC1: Domain Controller (Windows server 2012 R2) LON-CL1: client (windows 8.1) Script: Our company has 3 sites. Headquarter is in USA and …

Read More »