Home / Cisco / CCNP / CCNP ROUTE / Bài Giảng Lý Thuyết CCNP ROUTE: Bài 1: IPv6

Bài Giảng Lý Thuyết CCNP ROUTE: Bài 1: IPv6

Bài Giảng Lý Thuyết CCNP ROUTE: Bài 1: IPv6

ccnp-rs

part 1

part 2

part 3

part 4

About Hoang Do Viet

Tớ thích thể thao, văn thơ, ghét IT như quỷ ý ......

Check Also

Bài Giảng Lý Thuyết CCNP ROUTE – Bài 6: REDISTRIBUTE

Bài Giảng Lý Thuyết CCNP ROUTE – Bài 6: REDISTRIBUTE part 1 part 2 part …

2 comments

  1. video bị gì rồi ạ. không xem được ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *