Home / Cisco (page 5)

Cisco

Tự học CCNA – Bài 2: Định tuyến tĩnh (Phần 1)

Tuhocmang – Học CCNA  1. Khái niệm Định tuyến: – Định tuyến (routing) — là phương thức xác định đường đi từ mạng này đến mạng khác. Gồm: định tuyến tĩnh (static route) và định tuyến động (dynamic route). – Bảng định tuyến (routing table) — bảng định tuyến, chứa …

Read More »