Home / IT Helpdesk

IT Helpdesk

IT Helpdesk

Lỗi certificate: Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key trên Chrome và FireFox

Tuhocmang – IT Helpdesk – Lỗi certificate: Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key trên Chrome – Firefox Nếu các bạn đang sử dụng Chrome với auto update thì khi kết hợp với certificate có thể phát sinh ra lỗi Certificate Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY …

Read More »