Home / IT Helpdesk / Diệt virus exe quen thuộc 2018

Diệt virus exe quen thuộc 2018

Tuhocmang.com hân hạnh giới thiệu Bài Diệt virus exe

(tuhocmang.com show post Bypass Virus exe in your laptop/ PC ) 

Nguyên nhân nhiễm : do tải các phần mềm thực thi exe trên các web có nguồn gốc không đáng tin cậy.
(Sources virus exe: download exe file on many fake websites)
Giải pháp: Dùng phần mềm diệt virus để diệt nó và dùng phần mềm hiện file ẩn để hiện lại các dữ liệu đã bị ẩn đi.
(Sol: using free antivirus and Tool unhidden files) 
Tool được chọn: Bkav Home free edition, Bkav FixAttrb
( Best Tools)
Cách để chạy phần mềm antivirus trên máy bị nhiễm virus .exe
(Run bkavhome free edition by 2 methods  )
Virus nhẹ: nén bkav home vào trong winrar và chạy trực tiếp trong winrar trên máy bị nhiễm virus exe
(Run bkav home free edition in winrar) Or
Virus nặng: Dùng winrar tạo một file portable sfx.exe và chạy nó
(Portable bkav home free edition by winrar)


Sau khi quét virus xong. Hãy dùng FixAttrb để hiển thị lại các phân vùng ổ C D E… bị ẩn file.
(everything’s ok and take file comeback to unhide and read only)
Chúc các bạn thành công! (Good- Done)

About CTV

Check Also

Tại sao in A4 lại thừa phần trống cuối trang, không sát lề được?

Tuhocmang.com giới thiệu Tại sao in A4 lại thừa phần trống cuối trang, không sát …

chuột nhấp nháy liên tục và cách khắc phục

tuhocmang.com : hân hạnh được tiếp tục nêu ra một vấn đề nan giải, đó …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *