Home / IT Helpdesk (page 3)

IT Helpdesk

IT Helpdesk

Lỗi certificate: Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key trên Chrome và FireFox

Tuhocmang – IT Helpdesk – Lỗi certificate: Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key trên Chrome – Firefox Nếu các bạn đang sử dụng Chrome với auto update thì khi kết hợp với certificate có thể phát sinh ra lỗi Certificate Server has a weak ephemeral Diffie-Hellman public key ERR_SSL_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY …

Read More »

Cách kiểm tra sóng Iphone mạnh hay yếu

Tuhocmang – Cách kiểm tra sóng Iphone mạnh hay yếu Để biết nó mạnh hay yếu thì các bạn nhấn trong mục phone *3001#12345#* và nhấn call cột sóng iphone sẽ chuyển từ dạng chấm sang dạng number sóng mạnh trong khoảng từ –50 cho đến 0 vd: -81 là …

Read More »