Home / IT Helpdesk (page 5)

IT Helpdesk

IT Helpdesk

Cách xóa MyStartSearch ra khỏi Firefox, Chrome, IE

Tuhocmang – IT Helpdesk – Cách xóa MyStartSearch ra khỏi Firefox, Chrome, IE Khi bị dính Virus MyStartSearch. Trình duyệt sẽ trỏ homepage về MyStartSearch.com rất khó chịu. Vài máy công ty mình cũng bị dính, đã làm theo video và đã xử lý được Đây là video hướng dẫn xóa MyStartSearch.com. Chúc các …

Read More »