Home / Tag Archives: CCNA Security

Tag Archives: CCNA Security

Tự học CCNA Security phần 2: sơ lược về an ninh mạng

Phần này mình xin điểm qua tình hình an ninh mạng nói chung, những nguy cơ tiềm ẩn mà hệ thống mạng dễ bị tấn công. + Tổng quan về an ninh mạng: Ngay từ ban đầu, mạng internet và các giao thức trên máy tính được tạo ra đã …

Read More »