Home / Tag Archives: linux

Tag Archives: linux

Cách cài ldap server trên ubuntu

Tuhocmang – Chuyên đề tự học – Linux – Cách cài ldap server trên ubuntu Cài đặt OpenLDAP Chuẩn bị Ubuntu Server 14.04 Update Repo sudo apt-get update && apt-get upgrade -y Cài đặt OpenLDAP sudo apt-get install -y slapd ldap-utils ở bước cài đặt này OpenLDAP Sẽ hỏi password …

Read More »