Home / Tag Archives: máy ảo

Tag Archives: máy ảo

Vmware Vsphere: Cấu trúc máy ảo – Virtual Machine

Tuhocmang – Tự học Vmware Vsphere – Vmware Vsphere: Cấu trúc máy ảo – Virtual Machine Máy ảo – Virtual Machine : là 1 tập hợp gồm các file.   Ta có thể chia làm 2 nhóm chính Nhóm 1: Gồm những file khi tạo máy ảo ra là có …

Read More »

Sử dụng NAT với Hyper-V

Hyper-V  thì không còn xa lạ với chúng ta nữa, nó ngày càng phổ biến. Nhưng chúng ta vẫn gặp 1 số bất lợi khi sử dụng nó. Như đã biết, Hyper-V external virtual switch là 1 switch ảo, lấy IP từ các DHCP Server trong hệ thống và cấp …

Read More »