Home / Tag Archives: thủ thuật

Tag Archives: thủ thuật

Cách tạo USB boot Ubuntu

Tuhocmang – Thủ thuật – Cách tạo USB boot Ubuntu USB boot Ubuntu dành cho các bạn nào không có CD-RM để cài đặt HDH ubuntu. Download file ISO ubuntu tại đây  Để tạo USB boot Ubuntu các bạn làm nhu sau: Bước 1: Cắm USB vào máy tính (USB >= …

Read More »