Home / Tag Archives: thủ thuật facebook

Tag Archives: thủ thuật facebook

Thủ thuật facebook: Cách lọc và unfriend hàng loạt trên Facebook

Cách lọc và unfriend hàng loạt trên Facebook   Một vấn đề “đau đầu” là nhiều người có quá nhiều bạn trên Facebook, một vài trăm người quản lý đã mệt nhưng số lượng người cần phải quản lý trong Friend List đến hàng ngàn thì nhiệm vụ này thật …

Read More »

Cách thêm tất cả bạn bè vào group Facebook

Tuhocmang – Thủ thuật facebook – Cách Add tất cả bạn bè vào group Facebook Để dd tất cả bạn bè vào group Facebook  chúng ta làm các bước sau Bước 1: đăng nhập vào tài khoản facebook Bước 2: di chuyển đến group facebook mà bạn muốn thêm vào Bước 3: …

Read More »