Home / Tag Archives: Thủ thuật mạng

Tag Archives: Thủ thuật mạng

Hướng dẫn chia sẻ file bằng Dropbox

Dropbox một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tập tin trực tuyến được nhiều người dùng chọn lựa. Tiện lợi của Dropbox nằm ở chỗ bạn có thể dễ dàng quản lí nó bằng các folder trực tiếp ngay trên máy tính. Đầu tiên bạn download dropbox tại đây: …

Read More »