Home / Tag Archives: Vmware Vsphere

Tag Archives: Vmware Vsphere

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler. Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo trước khi đọc bài này. Ghi chú về Openfiler: Openfiler có service ISCSI Initiator => nó có thể câu vào Storage khác để lấy LUN. Nếu có LUN mà …

Read More »

Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Tuhocmang – Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo Đề cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì rất cần có SAN. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Openfiler để build SAN ảo Các bạn đọc về VMware Storage trước khi …

Read More »

Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

Tuhocmang – Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1 Ta sử dụng ảo hóa thì quan trọng nhất là máy ảo. Máy ảo trong các bài lab trước đều chứa trong  datastore nằm trong local disk của ESX. Ta đặt trong đó thì nếu ESX chết thì phải …

Read More »

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 2

Tuhocmang.com – VMware Vsphere –  Network trong ảo hóa vmware phần 2 Ôn lại Network trong ảo hóa vmware phần 1   Cần nhiều Vswitch. 1 Vswitch cũng cần map với 2 PhyNIC có tác dụng: Failover card mạng (con này die còn con khác thế) Tăng bandwidth ( vậy nếu …

Read More »