Home / Tag Archives: Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Tag Archives: Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler Mời các bạn tham khảo: Cách kết nối ESX vào San ảo Openfiler Lab kết nối Vsphere với NFS Openfiler (vào Tab Share trong Openfiler để xem đường dẫn của folder share làm NAS). Ôn lại Vsphere sử dụng storage …

Read More »