Home / Tag Archives: Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Tag Archives: Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Tuhocmang.com – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler. Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo trước khi đọc bài này. Ghi chú về Openfiler: Openfiler có service ISCSI Initiator => nó có thể câu vào Storage khác để lấy LUN. Nếu có LUN mà …

Read More »