Home / Tag Archives: Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Tag Archives: Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Tuhocmang – Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo Đề cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì rất cần có SAN. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Openfiler để build SAN ảo Các bạn đọc về VMware Storage trước khi …

Read More »