Home / Tag Archives: Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

Tag Archives: Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

Tuhocmang – Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1 Ta sử dụng ảo hóa thì quan trọng nhất là máy ảo. Máy ảo trong các bài lab trước đều chứa trong  datastore nằm trong local disk của ESX. Ta đặt trong đó thì nếu ESX chết thì phải …

Read More »