Home / Tài liệu tự học

Tài liệu tự học

Chia sẻ full tài liệu design, thiết kế banner, trailer, logo, hiệu ứng âm thanh làm game

Tự học mạng – Chia sẻ full tài liệu design, thiết kế banner, trailer, logo, hiệu ứng âm thanh làm game Mình chia sẻ tài liệu tự học Design, thiết kế banner, trailer, logo, hiệu ứng âm thanh làm game. Link Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B6UqbP7Q2QG7MWhLSGRSdm5aR0U Chúc các bạn học vui  

Read More »