Home / Tản mạn cuộc sống (page 5)

Tản mạn cuộc sống

Đôi điều về sách Việt

Tuhocmang – Tản mạn cuộc sống – Đôi điều về sách Việt Một quyển sách hay là một quyển sách cho ta thông tin để tìm đọc đến những quyển sách hay khác ! Một điều mà sách Việt cần học hỏi sách phương tây ! 1) Nên trích dẫn công …

Read More »

Tranh Cãi

Tuhocmang – Tản mạng cuộc sống – Tranh Cãi Theo từ điển tiềng Việt, tranh cãi là bàn cãi để phân rõ phải trái, đúng sai  một vấn đề  để đi đến thống nhất ý kiến. Nhưng để đi đến thống nhất thì ta mất nhiều ơn được. Tranh cãi với khách …

Read More »