Kiếm tiền Youtube: Hướng dẫn tạo Gmail, kệnh bằng phần BLUESTRACK, Xác minh kênh bằng TextPlus hoặc Uptalk

Kiếm tiền Youtube: Hướng dẫn tạo Gmail, kệnh bằng phần BLUESTRACK, Xác minh kênh bằng TextPlus hoặc Uptalk

 

A.CÀI ĐẶT BAN ĐẦU
* Vào website: http://www.bluestrack.com và down load phần mềm về máy tính cài đặt . Nhớ cài thì
bỏ chọn những cái mà chương trình add vào không cần thiết.
*Sau đó các bạn cài textplus ngay trong phần mềm và lên google down uptalk apk bên ngoài để cài
đặt

B.THỰC HÀNH
B1. CÁCH TẠO GMAIL BẰNG BLUESTRACKS:
– Bước 1: và o mục Settings –> Chọn mục Account & Sync –> Add Account (phía trên cùng góc
phải)–>Chọn Google
– Bước 2: Chọn New —> Điền đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ gmail, Password, địa chỉ mail khôi
phục, câu hỏi bảo mật )
– Bước 3: Chọn Not now –> I accept –> Kí tự bảo mật –> Skip –>Next –> Hoàn thành.

Các bạn chú ý phải tạo đủ tương tác và làm như hướng dẫn, không bỏ xót với bất kì email nào

https://www.youtube.com/watch?v=UiMnXhQuYvk  (xem video hướng dẫn)
Có vấn đề nhiều bạn gặp phải đó là không tạo được mail theo phương pháp trên, và bị lỗi không đồng
bộ được mail! Hẳn nhiên là do các hành động cookie, ứng dụng. Vào settings để xóa đi nhé.
Cách xóa: Setting- Kéo xuống App – Qua Tab All – Kéo Xuống chọn Google Service Framework —>
Clear Data.
B2.XÁC MINH EMAIL VÀ KÊNH BẰNG TEXTPLUS TRONG BLUESTRACKS
https://www.youtube.com/watch?v=rxuQlSXcVt0 (Xem video hướng dẫn)

About Hoang Do Viet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *