Home / Thủ thuật mạng / Kiểm Tra Kết Nối Mạng Trên Kali Linux 2.0

Kiểm Tra Kết Nối Mạng Trên Kali Linux 2.0

Kiểm Tra Kết Nối Mạng Trên Kali Linux 2.0 Bằng Cách  Dùng speedtest-cli

Đầu tiên bạn cần cài python-pip package

mở terminal với lệnh

About ctv2

Check Also

Cách xử lý virus Shortcut

Tuhocmang – Thủ thuật  máy tính – Cách xử lý virus Shortcut. Hôm nay thằng bạn …

Cách sửa lỗi limited access và lỗi chấm thang trên biểu tượng mạng

Tuhocmang – Cách sửa lỗi limited access và lỗi chấm thang trên biểu tượng mạng – Cách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *