Home / Thủ thuật mạng (page 5)

Thủ thuật mạng

Cẩn thận với tool Universal USB Installer

Tuhocmang – Cẩn thận với tool Universal USB Installer . Universal USB Installer dùng để tạo USB boot Linux dành cho các bạn nào không có CD để cài đặt HDH linux. Khi cài đặt chương trình thì xuất hiện thông báo từ Kaspersky Có vẻ như tool Universal USB Installer trên trang chủ nhiễm …

Read More »