Home / Thủ thuật mạng / Thủ Thuật

Thủ Thuật

Giải pháp chỉnh file excel quá khổ in A4

soạn excel ai cũng biết quá khổ A4 là chuyện thường ngày. tuhocmang.com hân hạnh chỉ bạn giải pháp in file excel quá khổ A4 trên giấy A4 cho mọi người. Bạn không muốn phải in hai mặt hoặc hai tờ trong khi soạn thảo một sheet excel vừa màn …

Read More »

Cẩn thận với tool Universal USB Installer

Tuhocmang – Cẩn thận với tool Universal USB Installer . Universal USB Installer dùng để tạo USB boot Linux dành cho các bạn nào không có CD để cài đặt HDH linux. Khi cài đặt chương trình thì xuất hiện thông báo từ Kaspersky Có vẻ như tool Universal USB Installer trên trang chủ nhiễm …

Read More »