Home / Thủ thuật mạng / Thủ Thuật Facebook (page 4)

Thủ Thuật Facebook

Cách tạo avatar cầu vồng trên Facebook

Tuhocmang – Thủ thuật Facebook – Cách tạo avatar cầu vồng trên Facebook Chào mừng  Quốc hội Mỹ đã thông qua luật “Hôn Nhân Đồng Giới”. Face đã cho ra tính năng tạo cầu vồng cho ảnh đại diện. Sau khi đã đăng nhập Facebook, bạn đi tói link này facebook.com/celebratepride   …

Read More »