Home / Thủ thuật mạng / Thủ Thuật khác / Tổng hợp phím tắt trong Firefox và Internet Explorer

Tổng hợp phím tắt trong Firefox và Internet Explorer

Tuhocmang – Thủ thuật mạng – Tổng hợp phím tắt trong Firefox và Internet Explorer

phim tat firefox

Tổng hợp phím tắt trong Firefox và Internet Explorer
– Ctrl+D: thêm trang web đang hiển thị vào Favorites/ Bookmarks.
– Alt+Home: trở về trang chủ.
– Phím Tab: chạy con trỏ sang những phần khác nhau của trang web.
– Ctrl+F: hiển thị mục tìm kiếm (Find) trên web.
– F11: thay đổi màn hình to nhỏ của cửa sổ.
– F5 hoặc Ctrl+R: làm mới web đang chạy.
– ESC: ngừng tải trang web.
– Ctrl+T: tạo tab mới và đưa con trỏ vào URL trong Firefox.
– Ctrl+L (sử dụng trong Firefox), Ctrl+Tab (trong IE): đưa con trỏ vào URL và bôi đen văn bản hiện hành.
– Ctrl+W: đóng 1 tab trong Firefox hoặc cửa sổ hiển thị trong IE.
– Ctrl ++ hoặc Ctrl +-: tăng hoặc giảm kích thước văn bản trong Firefox

About Hoang Do Viet

Check Also

Cách truy cập deep web

Tuhocmang – Thủ thuật mạng – Cách truy cập deep web. Deep web có những …

Tải toàn bộ font và cách cài đặt Font tiếng Việt, khắc phục lỗi font

Tuhocmang – Thủ thuật mạng – Tải toàn bộ font và cách cài đặt Font …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *