Home / Thủ thuật mạng / Windows 10

Windows 10

Cách cấu hình windows 10 toàn tập a->z

Một ngày bạn không biết gì về máy tính… Một ngày bạn lỡ chót dại khi cài windows 10 64bit lên ram 2GB Một ngày bạn muốn làm chủ chiếc máy tính của mình Một ngày bạn muốn điều đơn giản nhanh và mạnh Đảm bảo với bạn một điều, …

Read More »

Cách cài đặt Windows 10

Tuhocmang – IT Helpdesk – Cách cài đặt Windows 10 Cách cài đặt Windows 10 Ta có thể dùng DVD hoặc USB để làm source cài đặt Tham khảo bài viết: USB boot win 10  Boot vào DVD hoặc USB Next   Chọn Install   Nếu bạn muốn upgrade từ windows …

Read More »