Home / Thủ thuật mạng / Windows 10 (page 2)

Windows 10

Cách cài đặt Windows 10

Tuhocmang – IT Helpdesk – Cách cài đặt Windows 10 Cách cài đặt Windows 10 Ta có thể dùng DVD hoặc USB để làm source cài đặt Tham khảo bài viết: USB boot win 10  Boot vào DVD hoặc USB Next   Chọn Install   Nếu bạn muốn upgrade từ windows …

Read More »

Cách làm USB boot windows 10

Tuhocmang – Windows 10 – Cách làm USB boot windows 10 Để làm USB boot windows 10 ta làm như sau: Bước 1: Download file ISO windows 10 Link  Bước 2:  Dùng tool Microsoft’s Windows 7 USB/DVD Tool  Link:  Hoặc dùng Rufus Link  Bài này sẽ dùng Rufus Yêu cầu USB: Ít nhất 4GB …

Read More »

Cách download file ISO windows 10

Tuhocmang – Windows 10 – Cách download file ISO windows 10 Truy cập vào website của Microsoft    Download Tool để download. Nếu máy 32 bit thì chọn 32 bit. Chạy Tool. Nếu chọn Upgrade this PC now. thì máy tính sẽ upgrade lên win 10 Nếu chọn  Create installation media for …

Read More »

Cách xóa Windows.old trên Windows 10

Tuhocmang – Windows 10 – Thủ thuật: Cách xóa Windows.old trên Windows 10 Nếu bạn đã upgrade lên windows 10, có lẽ bạn không biết Microsoft sẽ tạo 1 folder backup quá trình cài đặt trước có tên là Windows.old. Nếu quá trình cài đặt bị lỗi, bạn cần khôi phục …

Read More »